Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 6/2023

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Management Board of Investment Friends Capital SE _registry code: 14618005_ headquartered Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estoniai informs that the General Meeting of Shareholders convened on 21 June 2023 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the General Meeting.
Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu