Z w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.10.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Czterej Członkowie Rady Nadzorczej złożyli zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego.

W dniu 01.10.2012r. podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia na rynku regulowanym 1.242.500 akcji Emitenta po cenie 0,33 zł