Nabycie akcji oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 08.10.2012r. w sprawie zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik: