Pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. Pana Damiana Patrowicza z dnia 10.10.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta

2. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 10.10.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełną treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Załącznik: