Nabycie akcji spółki

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.10.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Czterej Członkowie Rady Nadzorczej złożyli zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego.

W dniu 08.10.2012r. podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia na rynku regulowanym 500.000 akcji Emitenta po cenie 0,48 zł