Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.10.2012r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15.10.2012r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 2.261.115 akcji serii C. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii C podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 759/12 Zarządu KDPW z dnia 15.10.2012r