Rejestracja PW

Rejestracja pw spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA

KDPW S.A. informuje, iż 26 października br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent: .....................................................:
INVESTMENT  FRIENDS  CAPITAL S.A.
Kod ISIN: ....................................................:
PLHRMAN00039
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych:.:
2.261.115 akcji 
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: ........................:
Nr 759/12 z dnia 15.10.2012 r.