Nabycie akcji emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza z dnia 19.12.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI: