Zawiadomienia członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia pięciorga Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Pięcioro Członków Rady Nadzorczej złożyło zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego.

W dniach 12-17.12.2012r. podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia na rynku regulowanym 273.159 akcji Emitenta po cenie średniej 0,35 zł.