Korekta raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 23.01.2013

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 23.01.2013r,

dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, która wystąpiła w pierwszym zdaniu komunikatu tj. podanej dacie transakcji.

W raporcie podano datę 22.01.2012r, a winna być 22.01.2013r.

Zarząd Emitenta informuje, że pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.