Pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.01.2013r. do spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku

2. spółki Fon S.A. z siedzibą w Płocku

w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.