Nabycie akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.01.2013r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 08.01.2013r

1. Pana Damiana Patrowicza z dnia 08.01.2013r.

2. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 08.01.2013r.

w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.