Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Członek Rady Nadzorczej złożył zawiadomienie o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji 25.04.2014r – kupno – 22 136 akcji – cena 1,36 zł – rynek regulowany
Data transakcji 28.04.2014r – kupno – 12 304 akcji – cena 1,31 zł – rynek regulowany

Łacznie kupno – 34 440 akcji – po cenie średniej – 1,34 zł