Zawiadomienia Akcjonariuszy związane z rejestracją zmian w Statucie Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.08.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia Akcjonariuszy:
1.Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku
2. Spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
3. Pana Mariusza Patrowicza
4. Pana Damiana Patrowicza
informujące o zmniejszeniu bezpośrednim i pośrednim ilości posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikajacych z rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, o których Emitent informował raportem bieżącym nr. 37/2014 z dnia 31.07.2014r.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do raportu.