Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące ujawnienia stanu posiadana akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.