Ujawnienie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 18.08.2014r dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadana akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.