Nabycie akcji – Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożył zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 26.09.2014r – kupno – 10 000 akcji – cena 1,20 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 02.10.2014r – kupno – 5 400 akcji – cena 1,14 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 03.10.2014r – kupno – 28 256 akcji – cena 1,19 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 07.10.2014r – kupno – 11 672 akcji – cena 1,21 zł – rynek regulowany

Łacznie kupno – 55 328 akcji – po cenie średniej – 1,19 zł