Nabycie akcji – Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożył zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 08.10.2014r – kupno – 10 349 akcji – cena 1,21 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 09.10.2014r – kupno – 20 820 akcji – cena 1,27 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 10.10.2014r – kupno – 883 akcji – cena 1,25 zł – rynek regulowany

Łacznie kupno – 32 052 akcji – po cenie średniej – 1,25 zł
Miejsce transakcji – rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym