Nabycie akcji Emitenta – bezpośrednie i pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 14.10.2014r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 14.10.2014r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
3. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 14.10.2014r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: