Nabycie akcji- Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożył zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 13.10.2014r – kupno – 5 295 akcji – cena 1,28 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 14.10.2014r – kupno – 74 131 akcji – cena 1,29 zł – rynek regulowany

Łacznie kupno – 79 426 akcji – po cenie średniej – 1,289 zł
Miejsce transakcji – rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym