Nabycie akcji – Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożył zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 15.10.2014r – kupno – 21 000 akcji – cena 1,28 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 16.10.2014r – kupno – 3 588 akcji – cena 1,22 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 23.10.2014r – kupno – 1 056 akcji – cena 1,26 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 24.10.2014r – kupno – 4 861 akcji – cena 1,26 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 27.10.2014r – kupno – 10 333 akcji – cena 1,26 zł – rynek regulowany
Data transakcji: 28.10.2014r – kupno – 6 086 akcji – cena 1,24 zł – rynek regulowany

Łacznie kupno – 46 924 akcji – po cenie średniej – 1,26 zł
Miejsce transakcji – rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym