Korekta raportu nr 21/2015 z dnia 09.06.2015r.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie nr 21/2015 w dniu 09.06.2015r. Emitent podał błędną datę transakcji zakupu akcji.
W raporcie błędnie podano:

„Data transakcji: 29.06.2015r – kupno – 26 467 akcji – cena 1,00 zł”

winno być:

Data transakcji: 29.05.2015r – kupno – 26 467 akcji – cena 1,00 zł

Emitent informuje, że pozostała treść raportu jest prawidłowa i pozostaje bez zmian.