Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożyłi zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 10.06.2015r – kupno – 44 300 akcji – cena 1,06 złŁącznie – kupno – 44 300 akcji po średniej cenie – 1,06 zł.

Miejsce transakcji – rynek regulowany
Tryb zawarcia transakcji – transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym