Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2015r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Akcjonariuszy dotyczące ujawnienia bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta:

1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 10.06.2015r. w sprawie ujawnienia bezpośredniego stanu posiadania akcji Emitenta,
2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 10.06.2015r. w sprawie ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta,
3. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 10.06.2015. w sprawie ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.