Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 r

Zarząd Investment Friends Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku:

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku;
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.757.016;
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.557.016;
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 54,85 %;
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 99,56 %.