Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.07.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożyłi zawiadomienia o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 11.06.2015r – kupno – 675 akcji – cena 1,14 zł
Data transakcji: 12.06.2015r – kupno – 541 akcji – cena 1,09 złŁącznie – kupno – 1 216 akcji po średniej cenie – 1,12 zł.