Zawiadomienia Akcjonariuszy związane z rejestracją zmian w Statucie Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia Akcjonariuszy:

1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku,
2. Pana Mariusza Patrowicza,
3. Pana Damiana Patrowicza,

informujące o zmniejszeniu bezpośrednim i pośrednim ilości posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikajacych z rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, o których Emitent informował raportem bieżącym nr. 36/2015 z dnia 07.10.2015r.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do raportu.

Załączniki: