Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału akcji 1:4

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 400 § 1 k.s.h. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie. Treść wniosku oraz projekt uchwał przekazane przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie stosowne czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.