Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące pośredniego przekroczenia 5% stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.10.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza z dnia 16.10.2015r. dotyczące pośredniego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: