Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej środków własnych Emitenta w kwocie 6.300.000,00 zł

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.10.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 26.10.2015r. w kwocie 6.300.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,54%
Kwota lokaty: 6.300 000,00 złotych (sześć milionów trzysta tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-10-19
Data zwrotu lokaty: 2015-10-26

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółki na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na lokatach krótkoterminowych.