Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza z dnia 31.10.2015r. dotyczące pośredniego przekroczenia progu 10% oraz pośrednim zejściu poniżej progu 10% oraz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.