Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.11.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Venher Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.10.2015r. dotyczące przekroczenia progu 10% oraz zejściu poniżej progu 10% oraz progu 5% w ogólnej liczbie głosów Investment Friends Capital S.A.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: