Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku.

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.758.232
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.758.232
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 50,06%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %