Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.12.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 11.12.2015r. w kwocie 7.700.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,57%
Kwota lokaty: 7.700 000,00 złotych (siedem milionów siedemset tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-12-02
Data zwrotu lokaty: 2015-12-11

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółki na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na lokatach krótkoterminowych.