Zmiana oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 02.12.2015r. informuje, że w dniu 08.12.2015r złożył w banku PKO B.P S.A. oddział w Płocku dyspozycję przedterminowego zamknięcia przedmiotowej lokaty oraz utworzenie nowej lokaty terminowej na poniżej wskazanych warynkach:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,63%
Kwota lokaty: 5.600 000,00 złotych (pięć milionów sześćset tysięcy złotych).
Data rozpoczęcia lokaty: 2015-12-08
Data zwrotu lokaty: 2015-12-18
Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań: brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółki na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na lokatach krótkoterminowych.