Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.04.2018r. do siedziby spółki wpłynęły oświadczenia złożone przez Pana Damiana Patrowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Patrowicz – Sekretarza Rady Nadzorczej, Panią Martynę Patrowicz. – Członka Rady Nadzorczej, informujące o rezygnacji z…

Spłata umowy pożyczki

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 22/2018 z dnia 24.04.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Pożyczkobiorca – spółka FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_ dokonała spłaty kwoty 10.000.000,00 zł tj. całości kapitału udzielonej…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 22/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_ Na mocy umowy z dnia 24.04.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki krótkoterminowej w…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu…

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.04.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 206/2018 z dnia 04.04.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów…

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 977 1 476 230 337 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 101 1 058 24 242 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 150 704 35 161 IV. Zysk _strata_ netto…

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany…