Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 26.06.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 40/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych powiadomień, Emitent prezentuje w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_IFC_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._IFC_zbycie…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 39/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.06.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_22.06.2018_MAR Podstawa prawna…

Korekta raportu nr 30/2018 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30.05.2018r. dotyczącą Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu Pani Martyna Patrowicz – Członek…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24653, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie…