Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 14/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22.02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 22.02.2018_MAR_-IFCapital_SE Podstawa prawna…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.02.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 16.02.2018_MAR_-IFCapital_SE Podstawa prawna…

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE – uzupełnienie informacji w zakresie numeru identyfikacji podatkowej

Raport bieżący nr 10/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 09.02.2018r., dotyczącego rejestracji połączenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. _Spółka Przejmująca_ z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost _Spółka Przejmowana_ oraz przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 9/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.02.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 12.02.2018_MAR_-IFCapital_SE Podstawa prawna…

Połączenie Emitenta – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 8/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 09.02.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.02.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 06.02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…