Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 6/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.02.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 05.02.2018_MAR_-IFCapital Podstawa prawna…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.01.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 24.01.2018_MAR Podstawa prawna…

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 4/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.01.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 12.01.2018_MAR Podstawa prawna…

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 03.01.2018r. Załączniki: IFC_NWZ_03.01.2018_r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.01.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 8.286.090 Liczba…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 80/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia, Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_29.12.2017 Podstawa prawna…

Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 79/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 27.12.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 78/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 27.12.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 77/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22.12.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…