Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the half-year report SA-P for 2019

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu wyżej wymieniony…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.09.2019 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/09/2019

Raport bieżący nr 28/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 20.09.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 27/2019 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2019 r. _piątek_ na godzinę…

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 roku. The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 27 August 2019.

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 27.08.2019 roku komunikat informujący, iż zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 389/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę INVESTMENT FRIENDS CAPITAL…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019-2020 _6 miesięcy 2019 roku_ publikacja nastąpi w…

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 I.Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 867 977 203 230 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 486 101 114 24 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 524 150 122 35 IV. Zysk _strata_…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 17/06/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342…

Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer’s seat.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta. Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5,…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019

Raport bieżący nr 22/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 roku oraz nr 16/2019 z dnia 19.04.2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na dzień 31 marca…