Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W…

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. Information on the illegal suspension of the Issuer’s quotations.

Raport bieżący nr 3/2023 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowania Emitenta pozostają zawieszone od dnia 30 marca 2022 roku. Emitent informował o tym fakcie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 3/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2023 r. _środa_ na godzinę 13:00…

Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Patro Invest OÜ. Submission of a lock-up agreement by Patro Invest OÜ.

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2023 r. wpłynęło do Emitenta od Patro Invest OÜ większościowego akcjonariusza Emitenta, zobowiązanie w sprawie ograniczenia w rozporządzaniu akcjami _zobowiązanie typu lock-up_. Na mocy przedmiotowego Zobowiązania typu lock-up Patro Invest…

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. Information on the illegal suspension of the Issuer’s quotes.

Raport bieżący nr 1/2023 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego _nieustalonej z imienia i nazwiska_ wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych notowania Emitenta pozostają zawieszone od dnia 30 marca 2022 roku. Jednocześnie odpowiadając na niektóre pytania Akcjonariuszy,…