Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ Na mocy umowy z dnia 03.03.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. na okres do…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 13/2017 Zarząd spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w niu 22.02.2017r. do siedziby Emitenta wpłynęlo oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Patrowicz z dnia 22.02.2017r. dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Investment Friends Capital S.A. Pani Marianna Patrowicz złożyła…

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 7/2017 Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej…