Podział Emitenta

Raport bieżący nr 13/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.03.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 25.03.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Załączniki: 2016-03-15-Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15-Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015 2016-03-15-Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15-List_Zarzadu 2016-03-15-Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem…

Korekta techniczna raportu rocznego

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do opubikowanego w dniu 15.03.2016r. raportu rocznego Spółki niniejszym informuje, że z powodu błędu technicznego do prezentowanych danych nie został załączony plik z listem Prezesa Zarządu. W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje brakujący…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-15_Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15_Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta 2016-03-15_Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15_Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 26.02.2016r. danych finansowych spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 29.02.2016r. podjął…

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 6/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) Aneks nr 3 do umowy pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r, raportem bieżącym nr…

Strona 20 z 60« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »