Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 28/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.05.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia czterech lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta na łączną kwotę 12.300.000,00 złotych _dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych_ Charakterystyka lokat: 1. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym…

Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do…

Rozliczenie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 27/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 18.04.2017r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku _KRS 0000143579_ oraz raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 28.04.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do…

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 25/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 18.04.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 28.04.2017r. Emitent zawarł ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku Aneks do Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. Na mocy Aneksu z dnia 28.04.2017r.…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.04.2017r. Załączniki: Uchwaly_podjete_na_ZWZ_IFC_w_dniu_27.04.2017r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 23/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głośów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27.04.2017 roku; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 7.516.464 Liczba głosów…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 22/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.04.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends S.A. w Płocku _KRS 0000143579_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 18.04.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na…

Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 21/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 13.04.2017r. Pożyczkobiorca – spółka Damf Invest S.A. w Płocku dokonła wpłaty na rachunek bankowy Emitenta kwoty 2.900.000,00 zł tytułem przedterminowej spłaty kapitału Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r., o której zawarciu i realizacji Emitent informował stosownymi…