Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 58/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 57/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.10.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 25.10.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 56/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu W ocenie Rady…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 55/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia. Załączniki: 20171010162340538 Podstawa prawna…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 50/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 51/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.09.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 29.09.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…