Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Patro Invest OÜ. Submission of a lock-up agreement by Patro Invest OÜ.

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2023 r. wpłynęło do Emitenta od Patro Invest OÜ większościowego akcjonariusza Emitenta, zobowiązanie w sprawie ograniczenia w rozporządzaniu akcjami _zobowiązanie typu lock-up_. Na mocy przedmiotowego Zobowiązania typu lock-up Patro Invest…

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. Information on the illegal suspension of the Issuer’s quotes.

Raport bieżący nr 1/2023 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego _nieustalonej z imienia i nazwiska_ wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych notowania Emitenta pozostają zawieszone od dnia 30 marca 2022 roku. Jednocześnie odpowiadając na niektóre pytania Akcjonariuszy,…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu…

Korekta raportu nr 9/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 9/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 6/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 8 października 2021 roku tyt.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 Investment Friends Capital SE przekazuje nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 4/05/2022.)

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Spółki Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy:…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 4/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.05.2022 r. _środa_ na godzinę 14:00 _początek…