Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu…

Korekta raportu nr 9/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 9/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

Raport bieżący nr 6/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 8 października 2021 roku tyt.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 Investment Friends Capital SE przekazuje nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 4/05/2022.)

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd Spółki Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy:…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 4/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.05.2022 r. _środa_ na godzinę 14:00 _początek…

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.…

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.

Raport bieżący nr 2/2022 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, opublikowanym raportem bieżącym nr 9/2021 w dniu 8 października 2021 roku, pierwotnie deklarowanym terminem…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 1/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 14:00 _początek…

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze / 2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 80 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 73 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 69 73 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 -8…