Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2013r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Rejestracja zmian w statucie spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10 września 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r. Emitent informuje,…

Zmiana kwalifikacji sektorowej spółek

Na podstawie Uchwały Nr 183/98 Zarządu Giełdy z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych dla obliczania wskaźników i indeksów giełdowych (z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 21 czerwca 2013 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek: * ATLANTIS (ISIN…

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie §19 ust.2 lit „k” Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonujacym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 12.06.2013r Uchwałą nr 1/06/2013, z otrzymanych ofert dokonała wyboru podmiotu: Misters Audytor Adviser…

Strona 30 z 57« Pierwsza...1020...2829303132...4050...Ostatnia »