Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.…

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.

Raport bieżący nr 2/2022 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, opublikowanym raportem bieżącym nr 9/2021 w dniu 8 października 2021 roku, pierwotnie deklarowanym terminem…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 1/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 14:00 _początek…

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze / 2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 80 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 73 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 69 73 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 -8…

Informacja na temat zawieszenia notowań Emitenta. Information on the suspension of the Issuer’s quotations.

Raport bieżący nr 14/2021 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 10 listopada 2021 roku, notowania Emitenta są zawieszone od dnia 12 listopada 2021 roku. Jednocześnie…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 13/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 16.11.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.11.2021 roku. W związku z niniejszym…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 2.11.2021r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 2.11.2021)

Raport bieżący nr 11/2021 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 2 listopada 2021 o 12:00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 44 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 35 41…