Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 17/06/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342…

Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer’s seat.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta. Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5,…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019

Raport bieżący nr 22/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 roku oraz nr 16/2019 z dnia 19.04.2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na dzień 31 marca…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 21/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.…

Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019r. rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania Spółki za rok 2018 zawartą przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul.…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku. (Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019)

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku _dalej „Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie…

Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 29.04.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04.2019 roku. W związku z niniejszym…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)

Raport bieżący nr 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia…