Informacja na temat zawieszenia notowań Emitenta. Information on the suspension of the Issuer’s quotations.

Raport bieżący nr 14/2021 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 10 listopada 2021 roku, notowania Emitenta są zawieszone od dnia 12 listopada 2021 roku. Jednocześnie…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 13/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 16.11.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.11.2021 roku. W związku z niniejszym…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 2.11.2021r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 2.11.2021)

Raport bieżący nr 11/2021 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 2 listopada 2021 o 12:00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 44 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 35 41…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 10/2021 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.11.2021 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022.

Raport bieżący nr 9/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu…

Uzupełnienie raportu rocznego o zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym oświadczeniem. Supplementing the annual report with a set of corporate governance rules along with a relevant statement.

Raport bieżący nr 8/2021 Emitent w uzupełnieniu do raportu rocznego za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 opublikowanego w dniu 8.10.2021 przekazuje zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym Oświadczeniem. In addition to the annual report for the period 01/07/2020 – 30/06/2021 published on 08/10/2021, the Issuer provides a set of corporate…

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Dwanaście miesięcy zakończone 30.06.2021r. Osiemnaście miesięcy zakończone 30.06.2020r. Przychody z odsetek 152 309 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 281 Zysk (strata) przed opodatkowaniem…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. (wtorek). Nowy termin publikacji…