Powołanie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: – Pana Mariusza Patrowicz – Panią Małgorzatę Patrowicz – Panią…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.05.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r; 1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:…

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 29/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 23.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia w…

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje,…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 26/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Płocku z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz…

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych informuję, że Zarząd Emitenta dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018r. z dnia 14.05.2018r. na dzień 30.05.2018r. Podstawa prawna…

Strona 4 z 60« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »