Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 20.02.2021r. _sobota_. Nowy termin publikacji…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 17/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.12.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.11.2020 roku. W związku z niniejszym…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 30.11.2020r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 30/11/2020)

Raport bieżący nr 16/2020 Miejsce obrad: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Termin obrad: 30 listopada 2020, godz.: 12.00 _czasu warszawskiego_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_,…

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1/10/2020 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 1/10/2020

Raport bieżący nr 15/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował…

Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30/11/2020. Supplementing at the request of a Shareholder draft resolutions for the AGM convened for 30/11/2020

Raport bieżący nr 14/2020 Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 10 listopada 2020 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _”Spółka”_ informuje, że…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 13/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.11.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 12/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu…

Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13/10/2020. Correction of the current number of 13/10/2020.

Raport bieżący nr 11/2020 Zarząd Investment Friends Capital SE niniejszym informuje, że RB 29/2020 z dnia 13 października 2020 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 10/2020. Treść raportu nie uległa zmianie. The Management Board of Investment Friends Capital SE hereby informs that…