Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 9.04.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.03.2021 roku. W związku z powyższym…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.03.2021r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/03/2021)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu…

Informacja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extrardinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 2/2021 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2021 r. _sobota_ na godzinę 12:00…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 20.02.2021r. _sobota_. Nowy termin publikacji…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 17/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.12.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.11.2020 roku. W związku z niniejszym…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 30.11.2020r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 30/11/2020)

Raport bieżący nr 16/2020 Miejsce obrad: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Termin obrad: 30 listopada 2020, godz.: 12.00 _czasu warszawskiego_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_,…

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1/10/2020 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 1/10/2020

Raport bieżący nr 15/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował…