Zmiana kwalifikacji sektorowej spółek

Na podstawie Uchwały Nr 183/98 Zarządu Giełdy z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych dla obliczania wskaźników i indeksów giełdowych (z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 21 czerwca 2013 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek: * ATLANTIS (ISIN…

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie §19 ust.2 lit „k” Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonujacym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 12.06.2013r Uchwałą nr 1/06/2013, z otrzymanych ofert dokonała wyboru podmiotu: Misters Audytor Adviser…

Informacja o zwołaniu ZWZ na dzień 26.06.2013r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 26.06.2013r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Ogłoszenie, Uchwały Sprawozdanie…

Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 16.04.2013 r., w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do…

Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza z dnia 16.04.2013r, w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.…

Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 16.04.2013r, w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia…