Nabycie akcji- Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Nabycie akcji Emitenta – bezpośrednie i pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 14.10.2014r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 2. Pana Damiana…

Nabycie akcji – Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Nabycie akcji – Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące ujawnienia stanu posiadana akcji Emitenta. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 2014-08-13-DI_13_08_14

Zawiadomienie Akcjonariusza

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące pośredniego zbycia akcji Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A. Zawiadamiająca informuje, że wobec…