Investment Friends Capital SE – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

EBI Raport bieżący nr 1/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Investment Friends Capital SE przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym…

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Emitenta, tj. Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Pana Damiana Patrowicz rozpoczynającej się w dniu…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 9.04.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.03.2021 roku. W związku z powyższym…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.03.2021r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/03/2021)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu…

Informacja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extrardinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 2/2021 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2021 r. _sobota_ na godzinę 12:00…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 20.02.2021r. _sobota_. Nowy termin publikacji…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 17/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.12.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.11.2020 roku. W związku z niniejszym…