Umowa zakazu sprzedaży akcji do dnia 31.01.2013r. przez głównego Akcjonariusza Damf Invest SA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta, złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w…

Nabycie akcji spółki

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.10.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Pana Damiana Patrowicza z dnia 10.10.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta 2. Pana Mariusza Patrowicza z dnia 10.10.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału…

Nabycie akcji oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 08.10.2012r. w sprawie zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załącznik:…

Z w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.10.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Nabycie akcji emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 01.10.2012r. w sprawie zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 01.10.2012r. w sprawie pośredniego…