Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zakładów Mięsnych ” HERMAN” S.A. w Kielnarowej informuje że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.08.2008 został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A Pan Józef Andrzej Aleszczyk. Wykształcenie: -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw -1995 -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,…

Uchwały NWZ z dnia 27.08.2008

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman ” S.A. działając na podstawie § 39 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ odbyte w dniu 27 sierpnia 2008 oraz informuje że podczas obrad…

Umowa o kredyt

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w Kielnarowej podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.08.2008 r. podpisał Aneks nr 3 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 7163917/7/K/RB/06 z dnia 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z /s w Warszawie oddział w Rzeszowie ul. Okulickiego 13 b.…

Zawarcie Porozumienia

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A. informuje o zawartym w dniu 31 lipca 2008 roku Porozumieniu pomiędzy Z.M. „Herman” S.A. a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. Jawna, z siedzibą w Kielnarowej, w którym strony, zgodnie rozwiązują w drodze wzajemnego porozumienia umowę zawartą między nimi w dniu 19.12.2006…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych „Herman” S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne „Herman” S.A. dokonały w dniu 30 czerwca 2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt…

Strona 57 z 62« Pierwsza...102030...5556575859...Ostatnia »