Uchwała Zarządu w w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania

W dniu 24.09.2008 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej podjął uchwałę o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 1838, o powierzchni 0,4812ha zabudowanej, położonej w Rzeszowie, Obręb nr 0216, Staromieście objętej Księgą Wieczystą nr 90512, na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego J.Fiejdasz i wspólnicy spółka jawna w Kielnarowej nr…

Udzielenie prokury

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej 440 informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 08 września 2008 roku na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki udzielił prokury Panu Stefanowi Wątróbskiemu. Informacja o Prokurencie: Pan Stefan Wątróbski , lat 58, posiada wykształcenie średnie…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych ” Herman” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy , którzy na NWZ Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A. w dniu 27 sierpnia 2008 posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na NWZ, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w…

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zakładów Mięsnych ” HERMAN” S.A. w Kielnarowej informuje że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.08.2008 został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ” Herman” S.A Pan Józef Andrzej Aleszczyk. Wykształcenie: -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw -1995 -Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,…