Umowa o kredyt obrotowy.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.10.2008 zawarł umowę kredytową nr 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów na maksymalną kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne Herman S.A. dokonały w dniu 30.09.2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).…

Uchwała Zarządu w w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania

W dniu 24.09.2008 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej podjął uchwałę o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 1838, o powierzchni 0,4812ha zabudowanej, położonej w Rzeszowie, Obręb nr 0216, Staromieście objętej Księgą Wieczystą nr 90512, na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego J.Fiejdasz i wspólnicy spółka jawna w Kielnarowej nr…