Rejestracja PDA w KDPW

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2008 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi rejestracja papierów wartościowych w liczbie 1.058.472 PDA, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 761/07 z dnia 26.10.2007 r., pod kodem PLHRMAN00013.

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie §19 ust.2 litera „n” Statutu Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta, którym jest Biel Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Walerego Sławka, 30-633 Kraków, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego…